Partnersessies

“Dit hadden we veel eerder moeten doen” – N. en K.

Deze sessies herstellen en verdiepen de verbinding in jullie relatie. Het zijn bijzondere ontmoetingen waarin gekeken wordt wat er nu voor jullie nodig is om verder te groeien. Voelen, ervaren en verbinden staan centraal tijdens deze sessies.

Als sensitieve vrouw is het voor jou belangrijk dat je ruimte voelt bij je partner. Een veilige ruimte waarin jij vrouw kunt zijn zonder oordeel van de ander. Omgekeerd is het voor je partner fijn als hij helemaal man mag zijn, zodat er evenwicht en balans ontstaat in jullie energieën en relatie.  Deze balans werkt door op alle vlakken in jullie relatie.

Voelen en ervaren staan centraal tijdens deze sessies.

Jullie zijn misschien al een hele tijd bij elkaar en merken dat de verbinding tussen jullie anders is geworden. Je kunt elkaar niet meer bereiken zoals vroeger en dat heeft zijn weerslag op alle facetten in jullie leven. Jullie leven langs elkaar heen of hebben juist steeds ruzie wat het vertrouwen en de veiligheid in de relatie in gevaar brengt.  Jullie voelen dat je ‘vast zit’ in de relatie en komen er zelf niet meer uit. Als jullie allebei verandering willen en stappen durven maken om weer in Verbinding te gaan met elkaar, kan ik jullie begeleiden om de hartsverbinding weer te gaan voeden en te herstellen. Dit heeft een uitwerking op jullie hele leven en op alle facetten in jullie relatie.

We werken in deze sessies met verbindingsoefeningen, meditaties, aanraking op het geklede lichaam, bewustwording door middel van oefeningen en gesprek, tips en adviezen. Voelen en ervaren wat er met je gebeurt als je in verbinding gaat, staan centraal in plaats van praten over problemen.

Huiswerkoefeningen zijn een vast onderdeel (maar ze zijn ook heel erg leuk!). Als het goed voor jullie voelt, mogen jullie daar zelf mee aan de slag. In principe spreken we éénmaal af en komen jullie terug als daar behoefte aan is of als jullie een volgende stap willen zetten.