In Uncategorized

Relaties in de Nieuwe Tijd

De tijd waarin we leven, vergt een ander relateren dan vroeger. Oude systemen werken niet meer en willen getransformeerd worden naar de Nieuwe Energie van de Vijfde Dimensie. Deze energie heeft in relaties als hoofdkenmerk: ‘Vrijheid in Verbinding’. Tijdens het tranformatieproces naar deze nieuwe vorm van relateren kom je al je (oude) angsten en overtuigingen tegen. Het proces kan je doen schudden op je grondvesten en kan je ook rechtstreeks naar de hemel op aarde brengen. Beiden wisselen zich af tijdens het groeiproces. Laat je niet afschrikken en weet dat je niet de enige bent die hiermee stoeit. Bewustwording van deze transformatie kan jou of jullie helpen er anders mee om te gaan zodat je elkaar niet hoeft te verliezen onderweg. Dreigt dit toch te gebeuren en wil je daarover samen sparren, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen.

Een relatie die op weg is naar de vijfde dimensie kenmerkt zich als volgt:

Er kan behoorlijk wat strijd ontstaan in jezelf: Doe ik het wel goed, is dit wel de juiste partner voor me? Je kunt veel twijfel voelen over je relatie maar vaak als jullie samen zijn voel je je wel Thuis bij de ander. Wat je voelt is de overeenkomst in zielsbestemming (vijfde dimensie). Het is echter verd*md lastig om als mega supersensitief ‘vijfje’ op de aarde te leven en dan ook nog eens samen! Een grote uitdaging…

Soms is het hel en soms is het hemel in jullie relatie. Dit kost veel energie en komt doordat jullie persoonlijkheden ofwel ego’s nog niet volledig afgestemd zijn op de zielsenergie van de Vijfde Dimensie. Ze zijn zeg maar nog geen dikke vriendjes.

Het is lastig om een goede balans te vinden in afstand en nabijheid. Vaak is er een partner die wacht en uitreikt en een andere partner die emotioneel afwezig is. Doordat het bewustzijn toeneemt is er meestal 1 van beide partners die dit opmerkt en wil transformeren. Dit leidt bij de andere partner vaak tot ontkenning en irritatie of zelfs tot een breuk of knipperlicht.

De oude systemen werken niet (meer). Claimend gedrag, uit contact gaan, communiceren enkel vanuit het hoofd of emotie, seks en intimiteit zonder verbinding en openheid, triggers zonder bewustzijn, sprookjes zoals ‘de Ware’ en verwachtingen dat die Prins of Prinses jou wel gaat redden…En dat is even (ont-)wennen als je op weg gaat naar die Vijfde! Alles wat je dacht en alles wat je leerde over relaties mag je loslaten. Dit gaat vaak gepaard met angst en twijfel. Samenwonen, trouwen en kinderen krijgen zijn niet meer vanzelfsprekend en jullie worden uitgenodigd om hier je eigen unieke weg in te bewandelen. De vormen en mogelijkheden van relateren zijn eindeloos en dit onderzoeken stuit vaak op weerstand en angst.

Vrijheid in Verbinding

‘Vrijheid in Verbinding’ gaat over relateren in de Vijfde Dimensie. Zulke relaties zijn er al op de aarde (misschien die van jou wel!) maar de meeste mensen zitten in de overgang van de derde naar de vijfde dimensie. Deze mensen mag ik begeleiden tijdens hun transformatie proces m.b.v. sessies (alleen of samen met de partner) en in groepen (in oktober is er de Dagtraining ‘Verbinden’ die naadloos aansluit op dit thema).

De volgende kenmerken passen bij een vijfde-dimensie-relatie:

BewustZijn: Beide partners zijn zich bewust van hun oude patronen, gedachten en overtuigingen. Ze weten beiden wie ze zijn, kennen hun valkuilen. Hierdoor triggeren ze elkaar nog wel maar ze kunnen daar in openheid en alle rust over praten als de storm voorbij is. Ze kunnen zichzelf dragen en zijn voorbij schuld en oordelen en helpen elkaar te transformeren naar lichtheid en BewustZijn.

Heling. Beide partners zijn zich bewust van hun (gewonde-) innerlijke kind en weten dat dit kind geheeld kan worden binnen de liefdevolle verbinding van de relatie. Dit kind wil door jouzelf en daarna vaak ook door de partner (h-)erkend, gehoord en gezien worden. Er is echter geen sprake van afhankelijkheid naar de partner want ieder kan zichzelf dragen. Ook hierin steunen partners elkaar en brengen elkaar verder in elkaars proces. Wonden helen en harten gaan steeds verder open.

Het Hart en de Hartsenergie staan centraal in de Vijfde Dimensie Relatie. Het hart is met een gouden koord verbonden met het midden van de aarde en met het midden van het universum. Het hart resoneert op alle niveaus binnen de relatie en in het leven van beide partners. Partners leven vanuit het hart m.b.t. elkaar, hun werk, inkomen, kinderen, huisvesting etc. en ze voelen zich diep verbonden met de dieren, de Aarde en het Universum.

Communicatie vindt plaats vanuit het hart. Kan het knallen? Ja, natuurlijk kan en mag het knallen! Het verschil met een derde dimensie relatie is dat partners in ‘de Vijf’ zoveel mogelijk Aanwezig blijven in openheid. Partners in een vijfde dimensionele relatie zijn beiden in staat om de verbinding met hun hartsenergie te herstellen en durven zich kwetsbaar op te stellen naar elkaar ( ja, ook de mannen). Ze durven zich te laten zien aan hun partner met al hun pijn, wonden, verdriet en onvolkomenheden: Ze durven naakt te zijn voor elkaar vanuit Gelijkwaardigheid! De woorden die ze spreken zijn krachtig, liefdevol en eerlijk. Maar ook invoelend en empathisch: De woorden zijn ook hier een bijdrage aan de hele wereld. Ze spreken niet over schuld en verwijten en veroordelen hun partner niet (ook al doet die trigger pijn!) maar blijven vanuit hun hart praten en gebruiken de ik-boodschap.

De liefde in een Vijfde Dimensionele relatie is ‘hoger’ dan de som van twee: Het Samen-Zijn heeft een hoger doel dan ‘enkel’ de aardse Liefde. De Verbinding dient een hoger doel en verhoogt de Liefde in het hele Universum. Vaak werken partners samen aan een project dat het Bewustzijn op aarde verhoogt en iets wezenlijks bijdraagt aan(de transformatie van-)de wereld en de mensen om hen heen. Daardoor zoeken ze ook vaak verbinding met gelijkgestemde zielen om hun heen.

Partners zijn aanwezig in het hier en Nu. Ze helpen elkaar om daar te blijven of ernaar terug te keren als het even niet lukt. In het hier en nu zijn er geen ‘ouwe koeien’ en ook geen angsten over toekomst. De relatie zelf kan steeds weer veranderen, daar is in het Nu alle ruimte voor. Partners komen in een natuurlijke afwisselende flow van alleen-alleen, alleen-samen, samen-samen en samen-alleen en er is ruimte om te komen en te gaan in Vrijheid vanuit Verbondenheid.=

Seks in deze relatie wordt beleefd vanuit de verbinding van alle chakra’s en in het bijzonder van de tweede en vierde chakra: het seksuele centrum en het hart zijn verbonden met elkaar. Tijdens de seks kan alles gevoeld, uitgeleefd en doorvoeld worden. Trauma’s worden geheeld op alle niveaus. Beide partners zijn volledig Aanwezig waardoor alles er mag Zijn. Er is geen schaamte en de seksualiteit wordt door beide partners volledig belichaamd: Van wilde tijger naar klein jongetje, van moeder naar heilige engel, van woest en wild naar superzacht en teder. Van fysiek naar energetisch en weer terug. Zolang hart en geslacht verbonden blijven en partners Aanwezig blijven en op elkaar afstemmen, is deze seks heilig en helend. Hun communicatie over seks is open en eerlijk: Alle mogelijkheden, verlangens, fantasieen en behoeften kunnen worden benoemd. Het is vrij en er is ruimte.

Relateren in de Vijfde Dimensie betekent dus vooral: Verbinden vanuit je Hart, Aanwezigheid en Bewust Zijn in de verbinding met jezelf en de ander. En dat maakt Vrij!

Voel je dat je vast zit, een zetje nodig hebt of wil je samen met je partner of alleen een afspraak maken om jullie relatie te onderzoeken en te transformeren, dan ben ik er voor je. Vind je het fijner om (ook) in een groep de verbinding te onderzoeken en een superheerlijke dag te ervaren met gelijkgestemden, kijk dan eens naar de Dagtraining ‘Verbinden’.

Heb je hulp nodig? Neem contact met me op!

Liefs,

Marjolein.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment